FÖRHINDRA FALL OCH FÖRBÄTTRA OMSORGKVALITETEN

NSD tillhandahåller ett effektivt och kraftfullt sätt att bedöma och hantera fallrisk bland våra äldre medborgare.

caregiver

Fallrisksbedömning

Enkelt och effektivt

Fallrsiksbedömning är en enkel och viktig funktion som underlättar och uppmuntrar till kommunikation mellan omsorgspersonal och boende. Genom att ställa rätta frågor kan du och dina boende bygga en ömsesidigt accepterad personlig vårdplan som tillgodoser alla aspekter av fallrisk i det dagliga livet.

Vår Fallriskbedömnings funktion hjälper dig att ha koll på fallriskfaktorerna för dina boende som aldrig förr. Utvecklad i nära samarbete med vårdgivare, sätter NSD människorna i din omsorg i hjärtat av din tjänst genom att ge dem en röst. Processen börjar med en enkel fallriskutvärdering som tar mindre än 2 minuter. Även om det är enkelt att besvara frågorna i utvärderingen, uppmuntrar vi er att lägga till så mycket information som möjligt eftersom ju mer skräddarsydd en interventionsplan är, desto mer kommer dina boende att dra nytta av en personlig service.

Det finns över 9 avsnitt i fallriskbedömningen,

 • Fallhistorik

 • Inkontinens

 • Medicin

 • Mental hälsa

 • Rörlighet​

 • Syn

 • Hörsel

 • Fysiska utmaningar

 • Personlig historia

 • Historiken om fall

 • Inkontinens

 • Medicin

 • Mental hälsa

 • Rörlighet​

 • Syn

 • Hörsel

 • Fysiska utmaningar

 • Personlig historia

OMSORGSPLANERING

Smart och personlig

NSD Care Plan-funktionen är en viktig och personlig guide för att ta hand om en boende som kan riskera att falla. En effektiv vårdplan är unik, personlig och komplett och tillgodoser alla aspekter av fallrisk i det dagliga livet.

Omsorgsplan genereras automatiskt utifrån svaren i Fallriskbedömningarna och skräddarsys med din input för varje individ. Omsorgsplaner är utvecklade med utgångspunkten i DownTon Fall Risk-index och kunskap från vårdexperter och en rad olika äldreomsorgspersonal. De tillhandahåller en personlig vårdtjänst utifrån alla aspekter av fallrisken i det dagliga livet, för att ge både boende och personal den bästa omsorgupplevelsen

Om Vårdbedömning är en möjlighet för invånarna att göra sin röst hörd, då är Vårdplanen vårdgivarens chans att se till att dessa röster lyssnas till genom att tillhandahålla en personlig och tillfredsställande vård. På grund av den boendes engagemang i uppbyggnaden av planen får du maximal nytta av deras vistelse hos dig.